Generelle betingelser og personvern

 

Generelle betingelser

Bestilling, avbestilling og refusjon

4 000 kr innbetales ved påmelding som depositum til kontonummer 1503.74.87616. Påmeldingen registreres etter mottatt innbetaling.

Si hvem du vil dele rom med og om det er noen allergier eller spesielle sykdommer.
Videre ber vi om fullstendig adresse, telefonnummer og epostadresse.
Du ma ha en fullgod syke- og ulykkesforsikring som skal dekke både avbestilling og hjemtransport.
For fjellturene må du være i god fysisk form og kunne gå 5-6 timer på over 2 000 meters høyde.
Kontakt oss gjerne for krav til fysisk form og spesielle helsespørsmål.

Vi anbefaler at du sjekker med legen før turen.
Bestillinger og reservasjoner er gjort lenge i forkant. Vi tar derfor forbehold om endring i priser pga. endrede valutaforhold.

Turene har et minimum antall deltagere for å bli gjennomført.

Ved for lite påmelding refunderes hele det innbetalte beløpet.

Priser

Prisene baserer seg på gjeldende valutakurser. Hvis valutakursen eller annet endrer seg vesentlig forbeholder Provencetur AS seg retten til å endre prisene. Hvis prisøkning utgjør 15 prosent eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Sluttfaktura for reisen skal betales senest 30 dager før avreise. Hvis betaling ikke er mottatt innen denne fristen, kan reisen betraktes som annullert, og eventuelt selges til andre.

Avbestilling:

Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer oss i hende.

Ved avbestilling senest 30 dager før avreise refunderes hele depositumet
Ved avbestilling av reisen 29-15 dager før avreise etter tapes depositum
Ved avbestilling 15 dager før avreise  tapes 100 prosent av reisens totalsum. Hvis noen andre kan steppe inn, er det helt i orden.


Personvernerklæring 

Provencetur er merkenavnet til  selskapet Provencehus AS. 

Provencehus AS  ved daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på www.provencetur.com . Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egen server som driftes av Provencehus AS. Det er kun Provencehus AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. 

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan Provencehus AS behandler personopplysninger. Vi registrerer navn, postadresse, email, mobil og fødselsdato.  Dersom du er registrert i et av systemene til Provencehus AS har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til post@provencetur.com.

Påmelding til turer

Når du melder deg på en tur blir du bedt om å registrere personlige opplysninger. Disse opplysningene kan deles med våre samarbeidspartnere der dette er nødvendig for å kunne gjennomføre turen, for eksempel overnattingssteder. 

Reiseforsikring

På alle våre turer anbefaler vien fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport.

I våre påmeldingsskjemaer kan du bli  bedt om å oppgi forsikringsselskapet ditt. Husk også å medbringe bevis på reiseforsikringen på selve reisen.

NOEN GENERELLE TING DU BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ:

 • Enkelte forsikringsselskaper bruker antall meter over havet som et kriterium for
  hva forsikringen dekker. Vær særlig
  oppmerksom på dette - og sjekk det nøye med ditt forsikringsselskap.
 • Noen forsikringsselskaper krever at man tegner en forlengelse hvis enkeltreisen
  går ut over en viss varighet.
 • Vær sikker på at forsikringen dekker det valgte geografiske område.
 • Noen forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på sin avbestilling - og syke-
  forsikring.

VI ANBEFALER AT DU SJEKKER AT DIN FORSIKRING DEKKER FØLGENDE:

 • Avbestillingsforsikring - dette er ofte en egen forsikring som må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Sjekk at totalsummen i avbestillingsforsikringen dekker totalsummen på turen din. Gjør den ikke det, bør du kjøpe en tilleggs avbestillingsforsikring som dekker det øvrige beløpet.
 • Reisegods
 • Ansvar
 • Forsinkelser
 • Tapt ferieformål - (Du kan for eksempel reise til Afrika hvis du brekker armen før avreise, men det vil kanskje ikke la seg gjøre å bestige Kilimanjaro og sove i telt. Derfor bør du ha en forsikring som dekker tap av formålet med ferien.)

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker hjelp og har spørsmål vdr forsikring

Allminnelige vilkår for pakkereiser