Kurs i konflikthåndtering 
Et nyttig verktøy for vanskelige saker

Saksbehandling av konflikter og 

brudd på Arbeidsmiljøloven

Dato: 20. og 21. februar 2020

Sted: Offersøy Feriesenter, Lødingen Vestbygd.   www.offersoy.no

Tema er saksbehandling av konflikter og av andre forhold som handler om brudd på Arbeidsmiljølovens krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Deltakerne lærer å saksbehandle vanskelige saker, og får et nyttig verktøy til bruk i sitt daglige virke.

Vanskelige personalsaker er ressurskrevende. En leder trenger å vite hvordan de vanskelige konfliktsakene skal håndteres; hvem gjør hva når en medarbeider varsler om trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, og når er "nok nok" når partene ikke kan enes?

I kjølvannet av #metoo er forventningene til at arbeidsliv og organisasjoner har på plass gode retningslinjer for håndtering av varslingssaken økt. Sammen med erfarne fagfolk vil deltakerne tilegne seg et teoretisk grunnlag og de juridiske prinsippene som gjelder for håndtering av konflikter og varsler om trakassering på arbeidsplassen og i organisasjonsliv.

Gjennom praktiske oppgaver og øvelser blir teori omsatt i praksis. Dette medfører at deltakerne etter endt kurs vil oppleve at de har et verktøy til bruk både i forebyggende og gjenopprettende arbeid.

Vi vil på dette kurset gå systematisk gjennom hvordan man som leder skal håndtere denne type saker, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Priser:

For Del 1 + Del 2 kr 5000,-

For kun Del 2 kr 4000,-

Opphold på Offersøy Feriesenter pr døgn med overnatting i enkeltrom: kr 2195,-

Ekstra overnatting: kr 750,-

Henting/bringing til og fra Evenes Flyplass: kr 500,-

Oppholdet betales til Offersøy Feriesenter, kursavgiften fakturerer vi.

Påmelding

Send bekreftelse på deltakelse til 

eli@rongved.com 

eller til 

kjersto@online.no 

Påmeldingsfrist:   1.2.2020

Arrangør:  Umbriakurs og Rex Helse& Miljø ASMålgruppe:

Kurset passer for arbeidsgivere og ledere i privat og offentlig sektor, personal- og HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og bedriftshelsepersonell, inspektører i arbeidstilsynet, hovedverneombud, tillitsvalgte og eksterne konsulenter.

Denne samlingen er todelt. Del 1 er både for nye deltakere og for de som har behov for en oppfriskning eller repetisjon av de grunnleggende prinsippene i saksbehandling av konflikter. De som har vært med oss før og som ikke ønsker denne oppfriskningen kan gå rett på Del 2.

Dette betyr at de av dere som har andre i virksomheten dere ønsker å ha med på kurset, kan melde disse på. Vi ser gjerne at dere sender informasjon om kurset rundt til andre virksomheter.


Faglig program:

20.2.

Del 1: 0900 - 1200: De grunnleggende prinsippene og arbeidsmetodene for saksbehandling av konflikter i lovverk og regelverk.

Del 2: 1300 - 1700: Eksempler fra praksis. Relevant saksbehandling.

Gjennomgang og drøfting av aktuelle problemstillinger og erfaringer fra deltakerne.

1900: Middag og sosialt

21.2.

0900- 1100: Gjennomgang av aktuelle problemstillinger.

1100 - 1200: Avslutning av konfliktsaker. Handlingsrom og tiltak.

1200: Lunsj

1300 - 1500: Avslutning av konfliktsaker fortsetter.

Oppsummering og veien videre

Priser:

For Del 1+ Del 2 kr 5000,-

For kun Del 2 kr 4000,-

Opphold på Offersøy Feriesenter pr døgn med overnatting i enkeltrom: kr 2195,-

Ekstra overnatting: kr 750,-

Henting/bringing til og fra Evenes Flyplass: kr 500,-

Oppholdet betales til Offersøy Feriesenter, kursavgiften fakturerer vi.

Kort presentasjon av kursholderne

Kjersti Oddvarsdatter Sæther driver Umbriakurs og TreniToscana. Hun er spesialist i arbeidsmedisin og jobber til vanlig som bedriftsoverlege i Forsvarets bedriftshelsetjeneste med base i Harstad.

Hun har lang erfaring som rådgiver for ledere og arbeidstakere i problemstillinger vedrørende arbeidsmiljø, helse og lovverk. Kjersti er sertifisert Faktaundersøker for håndtering av påstand om mobbing og trakassering.

Hun har samarbeidet med Eli Rongved om utvikling av metoden "forumspill" for håndtering av konflikter i arbeidsmiljø.


Eli Rongved er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og HMS-rådgiver fra Melbu. Hun har ledet flere fagutviklingsprosjekt innen helse, miljø og sikkerhet (Skikk & HAVbruk, I bevegelse mot belastning, Arbeidsliv på åpen scene, m.fl.).

Hun er medforfatter av flere bøker blant andre "Bevegelse, liv og forandring" og Innovations in the Reflecting Process. Hun har lang erfaring i å undervise og lede bevegelsesgrupper.

Eli har samarbeidet med Kjersti om å utvikle "forumspill" som arbeidsmetode i HMS-arbeid i Norge. Eli er sertifisert Faktaundersøker for håndtering av påstand om mobbing og trakassering. www.forumspill.no