Kurs om Taushetsplikt i Helsevesenet
Et dagsaktuelt kurs i skjæringspunktet mellom jus og omsorg

Tid: Torsdag 21.2.2019

kl.0900 - 1500

Sted: Kulturfabrikken Sortland

Pris: kr. 2500 inkl lunsj, kaffe og forfriskninger

 Kurset tar for seg viktige problemstillinger som de fleste i helsevesenet møter til daglig, som for eksempel:

Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysnings- og meldeplikt - hva er hva og hvordan opptre i samsvar med loven

Hvordan behandle informasjon i tråd med lovens krav og til pasientens/brukerens beste

Grunnleggende juridiske prinsipper

Retten til informasjon

Meldeplikt/opplysningsplikt

Er en bekymring nok?

Vanlige misforståelser og problemer

Retten og plikten til å gi opplysninger

Reaksjoner ved brudd på taushetspliktenSe mer: https://rexhelse.webnode.com