Kurstilbud

Fra 2 til 5 dager

Kurstilbud

1. Konflikthåndtering for ledere

2. HMS-opplæring for ledere

3. Kommunikasjon og samhandling i arbeidsmiljøet

4. Bevegelse, trim og trening for "godt voksne"


Kursleder er Eli Rongved, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Universitetslektor og HMS-rådgiver.

Eventuelt i samarbeid med Kjersti O. Sæther, lege og spesialist i arbeidsmedisin.

Ta kontakt med eli@rongved.com  mobil 91 38 94 75 eller Thomas Sefranek, mobil 99553373 for produktinformasjon og utarbeidelse av kurstilbud.