Om Eli Rongved

Siste:

Fagartikkel om 

"Behandlerens rolle og arbeidslivets spilleregler"


Konflikthåndtering i lys av Arbeidsmiljøloven. Et lederkurs.
Italia oktober 2018Profil

Universitetslektor i HMS -fag

Sertifisert faktaundersøker i konflikthåndteringsarbeid 

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi  

Daglig leder av Rex Helse & Miljø AS

HMS-rådgiver

Instruktør i Forumspill

Undervisning, veiledning og klinisk virksomhet

Turguide i Frankrike, Provence og Avignon

Arbeidsområder

Undervisning ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland siden 1990

Undervisning av medisinerstudenter og fysioterapistudenter ved Universitetet i Tromsø. Veiledning av videreutdanningsstudenter i psykomotorisk fysioterapi. Siden 2005 tilknyttet Institutt for akvakultur og biovitenskap ved Universitetet i Nordland, undervisning i HMS-fag.

HMS-rådgiver i egen virksomhet siden 1994

Leder av bedriftshelsetjenesten Rex Helse & Miljø AS, etablert i 1996. HMS-tjenester til bedrifter i Lofoten og Vesterålen. Leverandør til andre bedriftshelsetjenester.

Psykomotorisk fysioterapeut på Melbu siden 1982

Egen spesialistpraksis i nært samarbeid med henvisende leger og spesialisthelsetjenester. Ledelse og veiledning av et bredt spekter grupper og enkeltpersoner. Individuell terapi. Veiledning av kandidater i spesialistutdanning.


Spisskompetanse

Psykomotorisk fysioterapi

Master i praktisk kunnskap

HMS for akvakultur og fiskeindustri

HMS for tannleger og leger

Konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø

Kreative metoder (Forumspill)

Prosjektledelse og fagutvikling

Ledelse av følgende NHO- finansierte prosjekt: , «Håndbok i Forumspill» 2009, «Arbeidsliv på åpen scene» 2001, «Fiskepakken» 2000, «Skikk & HAVbruk»1999 og 2000. Utviklet Forumspill som interaktiv metode til bruk i bedriftshelsetjenestenes HMS-arbeid

Publikasjoner og medvirkning

"Behandlerens rolle og arbeidslivets spilleregler"

Fagartikkel i fagtidsskriftet "Fysioterapeuten" 5-2018

"Et liv i bevegelse" Undervisnings-DVD 2010, oppdrag fra NFF 2010

"Håndbok i Forumspill", samarbeid med Kjersti O. Sæther 2009

"Inspirasjon", Cappelen Akademisk Forlag 2008

"Innovators in the Reflecting Process", Karnac Books London 2007

"Bevegelse, liv og forandring, Cappelen Akademisk Forlag 1997

Utdanning

Mastergrad praktisk kunnskap 2014

Faktaundersøker i konflikthåndteringsarbeid 2011

Fysioterapi, Bergen 1979